afdeling.gif

 

ok2017-02.jpg

Udtalelse fra murerbrancheklubben
i Nordsjælland – Angående OK-2017


Siden afslutningen på forhandlingerne i Forligsen den 7. marts 2017 på byggeområdet, har vi i murerbrancheklubben haft mulighed for at gennemgå de 45 protokollater. LÆS MERE HER


Sus Brodt og Klaus.jpg

Højesteretsdom om ugyldig afgørelse på sygedagpengeområdet.

Kommunerne har ikke ret til at stoppe udbetaling af ydelser med tilbagevirkende kraft, siger Højesteret.

I efteråret 2015, afsagde Højesteret dom om ugyldigt stop af sygedagpenge. Dommen sagde, at myndigheder ikke kan træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft medmindre det fremgår af loven. Dommen gælder for hele det socialretlige område, dvs. sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb, fleksjob mv.

Læs mere her 

Weibel Scientific.jpg

Overenskomst på Weibel Scientific

Den 19. maj indgik 3F Nordsjælland Øst, sammen med øvrige CO organisationer, overenskomst med virksomheden Weibel Scientific, der ligger som nabo til 3F kontoret i Allerød. Overenskomsten omfatter alle medlemmer af CO industri, og det betyder, at også funktionærerne er dækket ind.

Weibel Scientific udvikler og producerer højteknologiske radarer, der anvendes så forskellige steder, som i rumforskning, flyindustri, forsvar og hos politiet. Virksomheden er førende i verden inden for udvikling af Doppler-radarer. 
 

Læs mere her


PM.jpg

Alle 3F'ere i job igen efter storkonkurs

Den 15 december 2015 gik familiefirmaet Prebens Minibusser A/S konkurs, og alle virksomhedens ansatte blev afskediget med øjeblikkelig virkning.

Via 3F Jobformidling har vi i dag i 3F Nordsjælland Øst et større netværk af virksomheder, som vi samarbejder med omkring rekruttering af arbejdskraft.

Det netværk gjorde vi i høj grad brug af, så blot 3 uger efter konkursen kunne vi med stolthed konstatere, at samtlige, 3F'ere der mistede deres arbejde ved konkursen, var i job igen mandag den 4. januar 2016.

Læs mere herLæs flere artikler her