afdeling.gif

 


Byggegruppen


 

Byggegruppen er en af de 6 brancher som afdelingen organiserer. Gruppen har 911 medlemmer pr. 1. januar 2014. Størrelsesmæssig afspejler gruppen forbundets sammensætning og procentuelle størrelse.

De faglige sager og servicering af tillidsvalgte varetages i afdelingen af TEAM Byg og Grøn:

Per Adamsen

Per Nielsen

Hans Nissen

John Kongenskov          Opmåling

 

Byggegruppen har pr. 1. januar 2014: 5 Tillidsrepræsentanter og 7 registrerede Arbejdsmiljørepræsentanter.


Husk at kontakte afdelingen, hvis du får et tillidshverv på din arbejdsplads. Det er overordentligt vigtigt i forhold til den sikkerhed, der ligger i at være tillidsvalgt.