afdeling.gif

 


Den Grønne Gruppe


 

Den grønne gruppe er en af de 6 brancher som afdelingen organiserer. Gruppen har 123 medlemmer pr. 1. juni 2012. Størrelsesmæssig afspejler gruppen forbundets sammensætning og procentuelle størrelse.

De faglige sager og servicering af tillidsvalgte varetages i afdelingen af TEAM Byg og Grøn:

Hans Nissen

Per Adamsen

Per Nielsen
 

Den grønne gruppe har pr. 1. juni 2012: 1 Tillidsrepræsentant og 3 registrerede Arbejdsmiljørepræsentanter.


Husk at kontakte afdelingen, hvis du får et tillidshverv på din arbejdsplads. Det er overordentligt vigtigt i forhold til den sikkerhed, der ligger i at være tillidsvalgt.