afdeling.gif

 


Den Offentlige Gruppe


 

Den offentlige gruppe er en af de 6 brancher som afdelingen organiserer. Gruppen har 633 medlemmer pr. 1. juni 2012. Størrelsesmæssig afspejler gruppen forbundets sammensætning og procentuelle størrelse.

 

De faglige sager og servicering af tillidsvalgte varetages i afdelingen af TEAM Offentlig og PSHR:

Torben Christensen

Pia Carøe

Per Adamsen


Den offentlige gruppe har pr. 1. juni 2012: 27 Tillidsrepræsentanter, 1 fællestillidsrepræsentant og 23 registrerede Arbejdsmiljørepræsentanter.


Husk at kontakte afdelingen, hvis du får et tillidshverv på din arbejdsplads. Det er overordentligt vigtigt i forhold til den sikkerhed, der ligger i at være tillidsvalgt.