afdeling.gif

 


Privat Service, Hotel & Restauration


 

Privat Service, Hotel & Restaurationsgruppen er en af de 6 brancher som afdelingen organiserer. Gruppen har 747 medlemmer pr. 1. juni 2013. Størrelsesmæssig afspejler gruppen forbundets sammensætning og procentuelle størrelse.

 

De faglige sager og servicering af tillidsvalgte varetages i afdelingen af TEAM Offentlig og PSHR:

Carsten Lundsgaard Larsen

Pia Carøe

Torben Christensen


Privat Service, Hotel & Restaurationsgruppen har pr. 1. juni 2013: 11 Tillidsrepræsentanter og 4 registrerede Arbejdsmiljørepræsentanter.


Husk at kontakte afdelingen, hvis du får et tillidshverv på din arbejdsplads. Det er overordentligt vigtigt i forhold til den sikkerhed, der ligger i at være tillidsvalgt.