afdeling.gif

 


Arbejdsløshedsudvalget


 

Møderække og program for 2014

 

Arbejdsløshedsudvalget blev stiftet efter generalforsamlingen i 2010 på opfordring af flere fremmødte medlemmer. Udvalgets kommissorium kan læses herunder:

Udvalgets sammensætning

Arbejdsløshedsudvalget er et åbent udvalg for 3F Nordøstsjællands medlemmer (primært ledige medlemmer). Bestyrelsen udpeger tovholder, som refererer til samme.


Udvalgets mødevirksomhed

Der afholdes mindst 4 ordinære møder årligt, herudover kan der afholdes ekstraordinære møder så ofte udvalget finder det nødvendigt.
Dagsordenen udarbejdes af tovholder og udsendes senest ugen før mødet afholdes.
Der udarbejdes referat/notat fra møderne.

Udvalgets kompetence

Udvalget udarbejder et budget som godkendes af bestyrelsen, budget skal afspejle det aktivitetsniveau som udvalget har udarbejdet.

Udvalgets opgaver/handlingsplan

Udvalget skal medvirke til at give afdelingens arbejdsledige 3F Medlemmer en platform i afdelingens daglige virke. Herunder kan udvalget medvirke til at arbejdslediges specifikke problemer diskuteres og kommer til udtryk gennem hjemmesiden, ”Fællesnævneren” og andre lokale medier.

Udvalget arrangerer og organiserer bl.a.:

  • Cafémøder til erfaringsudveksling.
  • Orienteringsmøder omkring rettigheder, regler og pligter etc.
  • Netværk til lignende udvalg i andre afdelinger.
  • Assistance ved andre afdelingsaktiviteter.
  • Nyhedsformidling.

Udvalget har siden sin start været initiativtager til en masse spændende tiltag. Det mest populære var Nytårskuren med fokus på fattigdom. Her deltog omkring 50 medlemmer i en debat med blandt andre Finn Kenneth Hansen (Casa), Finn Sørensen (MF for EL) samt socialudvalgsformændene fra Gribskov, Fredensborg og Helsingør Kommuner.

Hvis du vil medvirke til at kæmpe for bedre forhold for vores arbejdsløse medlemmer kan du tilmelde dig udvalget hos tovholderen.

VI har en vis udskiftning i udvalget, da vores arbejdsløse medlemmer heldigvis kommer i arbejde igen. Udvalget består i dag af:

Tovholder      Kim Bügel Nielsen

Deltager        Jens-Allan Pedersen

Deltager        Flemming Heiden

Deltager        Tor Jørgen Zøllner

Deltager        Poul Erik Tolstrup

Deltager        Ole Valentin Nielsen

Deltager        Lars-Bjarne Nygård Pedersen

Deltager        Søren Albrechtsen

Deltager        Fredrik Christiansen

 

Afdelingen har 529 ledige medlemmer pr. 1. januar 2014. Dette svarer til ca. 9 %.