afdeling.gif

 


Arbejdsmiljøudvalget


 

 3F Nordøstsjællands Arbejdsmiljøudvalg er afdelingens ældste og bedst fungerende udvalg.

Her mødes Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, faglige konsulenter, socialrådgivere og andre arbejdsmiljøinteresserede for at varetage afdelingens overordnede arbejdsmiljøindsats.

Udvalgets kommissorium kan læses herunder.


Udvalgets sammensætning.


Udvalget konstituerer sig selv med formand, sekretær som fører referat for møderne.


Udvalgets mødevirksomhed.


Der afholdes mindst 10 ordinære møder årligt, herudover kan der afholdes ekstraordinære møder så ofte udvalgsformanden finder det nødvendigt.
Dagsordenen udarbejdes af udvalgsformanden og udsendes senest ugen før mødet afholdes.


Udvalgets kompetence.

Arbejdsmiljøudvalget har til opgave at støtte udviklingen af afdelingens samlede arbejdsmiljøindsats. Udvalget skal komme med bud på indsatsområder, prioriteringer og konkrete handlinger, som kan fremme arbejdsmiljøindsatsen.

Udvalget udarbejder et budget som godkendes af bestyrelsen, budget skal afspejle det aktivitetsniveau som udvalget har udarbejdet.


Udvalgets opgaver/handlingsplan.

Arbejdsmiljøområdet:

 • Udvalget er opmærksomt på udviklingen indenfor arbejdsmiljøområdet.
 • Udvalget skal etablere et arrangement på den internationale arbejdsmiljødag d. 28. april
 • Udvalget skal via møder for arbejdsmiljørepræsentanter synliggøre arbejdsmiljøarbejdet samt knytte arbejdsmiljørepræsentanter til afdelingen, så de opfatter sig selv og agerer, som en repræsentant for afdelingen.
 • Udvalget skal forestå kontakt til afdelingens arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Udvalget skal komme med indstilling til 3F’s holdning til partsaftaler og herunder afdække området.
 • Udvalget skal arbejde med problematikkerne omkring nedslidning og arbejdspladsfastholdelse.
 • Udvalget drøfter øvrige spørgsmål af betydning for arbejdsmiljøet, herunder nye lovforslag, nye forskningsresultater og nye tendenser på arbejdspladserne.

Arbejdsmiljøudvalget har udarbejdet en ny strategi for afdelingens arbejdsmiljøindsats, som er vedtaget af bestyrelsen d. 11. juni 2012.

Denne strategi har 3 hovedområder:

 • Kontakt med nyvalgte Arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Opsøgende arbejde i forhold til virksomheder og Arbejdsmiljørepræsentanter
 • Strategiske uddannelsesplaner for:
  • Arbejdsmiljørepræsentanter.
  • Faglige konsulenter.
  • Arbejdsmiljøudvalget.
  • Afdelingens arbejdsmiljøansvarlige.

Denne strategi implementeres således at den er endelig indfaset 1. september 2013.

Vi håber denne strategi vil være et kvantespring for afdelingens arbejdsmiljøindsats og være en vigtig brik i opfyldelsen af afdelingens mission og visioner.


Arbejdsmiljøudvalget består i dag af:

Kim Bügel Nielsen (Arbejdsmiljøansvarlig)

Søren Albrechtsen

Kim Hougaard Jensen

Ellen Bielefeldt

John Alfred Olsen

Claus Mehlsen

Thorbjørn Johansen

Jens-Allan Pedersen

Hanne Serup

Ronny Iversen

Carl Anton Hyll

Klaus Hornemann Møller

Bo Rødekilde

Bodil Kristina Blauenfeldt

Gitte Dauw

 

Brænder du for at skabe et godt arbejdsmiljø for 3F Nordøstsjællands medlemmer er du velkommen i udvalget. For at tilmelde dig kan du kontakte Kim Bügel Nielsen på 88 92 21 83