afdeling.gif

 


Oplysningsudvalget


 

3F Nordøstsjællands Oplysningsudvalg har et kommissorium, der kan læses herunder.

 

Udvalgets formål

Oplysningsudvalget er et stående udvalg med reference til bestyrelsen, hvis opgave består i at tilbyde udvikling og oplysning til tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), samt forestå sociale aktiviteter.

 

Udvalgets sammensætning

Udvalget konstituerer sig selv med en tovholder, der varetager sekretærfunktionen, herunder koordinering, indkaldelse og referatskrivning (beslutningsreferat).

Medlemskredsen består af 3F medlemmer, der er interesseret i oplysningsarbejde.

 

Udvalgets mødeaktivitet

Der afholdes 6 møder pr. år, hvor datoerne aftales på det første møde i året.

Der kan indkaldes til ekstraordinære møder.

Dagsordenen udarbejdes af tovholderen og udsendes senest en uge før næste møde I brevform eller på mail.

 

Udvalgets kompetence

Udvalget udarbejder et budget, som godkendes af bestyrelsen.

Budgettet skal afspejle det aktivitetsniveau, der forventes i udvalget.

 

Udvalgets aktiviteter

Udvalgets aktiviteter kan bl.a. bestå i konferencer, temaaftener, almindelig mødeaktivitet samt sociale arrangementer som en årlig fisketur, 1. maj arrangement samt en TR + AMR fest hvert andet år og andre mulige arrangementer.

Aktiviteterne kommunikeres ud gennem skrivelse eller mail til TR og AMR samt omtale i Fællesnævneren.

Oplysningsudvalget er tovholder på afdelingens 1. maj arrangement og afholder de bedste fisketure i Nordsjælland. Herudover arrangerer oplysningsudvalget fyraftensmøder og temamøder med aktuelle indslag. Det er også oplysningsudvalgets opgave at sørge for en fest for afdelingens tillidsvalgte hvert andet år.

 

Oplysningsudvalget består af:

Carsten Lundsgaard Larsen (Tovholder)

John Christensen

Poul Lysdal

Kim Bügel Nielsen

Keld Venny Olsson

Rudi Andreasen

Finn O. Frederiksen

Torben Christensen

 

Har du interesse for at deltage i udvalget kan du tilmelde dig hos Carsten Lundsgaard Larsen på telefon 88 92 21 78