afdeling.gif

 


Formanden har ordet....


 

hans_450.jpg

Af Formand Hans Nissen

 

Januar 2013 var en skelsættende dato.

 
Det var dagen, da Helsingør kommune tog konsekvensen af de uhyrligheder, der var blevet afdækket blandt underentreprenører hos Forenede Service, og konsekvensen af, at tempoet i rengøringen var blevet så opskruet, at det både gik ud over rengøringsstandarden og ikke mindst rengøringsassistenternes helbred.

25 % af de kommunale rengøringsopgaver blev trukket hjem i en kommunal rengøringsenhed. Det var et klart signal til entreprenørerne om, at nok var nok, nu skulle der styr på rengøringsområdet.

Det har betydet, at man nu har fået arbejdsglæden og entusiasmen tilbage blandt rengøringsassistenterne, der har fået arbejdsvilkår, som vi andre regner for helt naturlige, men ligger milevidt fra det, de private entreprenører ofte byder deres ansatte.

I den kommunale rengøringsenhed har rengøringsassistenterne som hovedregel fuldtidsjob, hos rengøringsselskaberne hører det til sjældenhederne. Medarbejderen ved, hvad deres løn er, også i morgen, hos de private sættes medarbejderne ned i tid og dermed løn i et væk, selv om det er præcis det samme område, der skal gøres rent.

Rengøringsenheden har været en stor succes, der er høj tilfredshed hos institutionerne, der får gjort rent af rengøringsenheden, og som sagt har den nye enhed i høj grad formået at løfte arbejdsglæden hos de ansatte. Tallene taler deres tydelige sprog, siden opstarten 1. januar 2013, har der kun været en personaleomsætning på godt 6 %, og sygefraværet ligger på under 3,5 %.

Men, nu mener Helsingørs borgmester Benedikte Kjær så, at man kan sende rengøringsenheden i udbud igen, for nu har de private vel lært det, og man kan jo bare skrive noget ind i udbudsmaterialet om, at de skal opføre sig pænt, så gør de jo nok det. Men det holder desværre ikke.

I den kommunale rengøringsenhed arbejder man i takt 100, det der svarer til helt normalt arbejdstempo på en normal arbejdsplads.

Hos rengøringsselskaberne har man stille og roligt skruet arbejdstakten op, så der skal gøres rent på 30 % større område på samme tid.  Det er akkordtempo, et pænt højt akkordtempo, og når man samtidigt betænker, at netop rengøring er særligt hård ved fysikken, mon så ikke det ligger klart for de fleste, at vi i løbet af ganske kort tid får sygemeldinger og nedslidningsskader hos rengøringsassistenterne.

Det betyder med andre ord, at Benedikte Kjær, med åbne øjne, vil vende tilbage til det, Helsingør kommune netop tog afstand fra for 1½ år siden, nemlig et opskruet tempo med fysisk nedslidning af rengøringsassistenterne, og, ringere rengøringsstandard som resultat.

I stedet burde Benedikte Kjær overveje om personalet ikke også i de resterende områder i kommunen, som nu rengøres af entreprenører, burde sikres samme anstændige forhold, som der er i rengøringsenheden.