afdeling.gif

 


Sammenlign priser 2015


 

Hvad er det, der gør at andre, såkaldte fagforeninger, kan tilbyde medlemskaber, der er væsentligt billigere end det vi betaler i 3F Nordsjælland Øst? Det er der rigtig mange grunde til, hvilket denne artikel vil belyse.

Et medlemskab af 3F består af flere forskellige dele. Der er A-kassedelen, efterlønsdelen og en faglig del. Herudover er der en valgfri fritidsulykkes-forsikring. Disse dele kan til- eller fravælges, efter eget ønske. Det er dog vigtigt at forstå, hvilken hjælp og støtte man kan få fra 3F Nordsjælland Øst, i forhold til sit medlemskab.

 

A-Kassen

A-kassemedlemskabet er et medlemskab, hvor man efter 1 års medlemskab og 1924 timers lønarbejde i bagagen, er berettiget til dagpenge. Dagpengene beregnes efter den lønindtægt man har oppebåret og kan maximalt udgøre 827 kr. om dagen, hvilket svarer til godt 17.900 kr. om måneden. Denne forsikring adskiller sig fra kontanthjælp og andre kommunale ydelser ved, at der ikke tages hensyn til formue, værdi af bil og bolig, ægtefælleindkomst osv. Faktisk er det sådan, at 75 % af dem, der ikke er medlem af en A-kasse ikke vil have mulighed for at få kontanthjælp.

Hvis vi sammenligner med andre A-kasser har vi følgende billede:

Klik for større billede:


Merprisen for et medlemskab af 3F Nordsjælland Østs A-kasse varierer efter fradrag på 11 – 16 kr. pr. måned, hvilket er mindsket med 3 kr. siden 2011. Merprisen opvejes af langt færre klagesager, større tilgængelighed samt det faktum, at vi har et kæmpenetværk af tillidsvalgte på arbejdspladser i vores område, som kan hjælpe en tilbage i job ved ledighed. Herudover er der på samtlige A-kassers skjulte udgifter i forhold til gebyrer for rykkere ved for sen betaling, samt ved månedlig betaling, som IKKE findes hos 3F Nordsjælland Øst.

Medlemskab af A-kasser dækker således kun dagpengeforsikring samt vejledning- og opfølgningssamtaler i forbindelse med ledighed. 3F’s administration af A-kassen er lovbestemt og har intet med fagforeningen at gøre.

Efterløn

Efterlønsordningen administreres af A-kassen og prisen og reglerne er lovbestemte, hvilket gør at pris og regler ikke varierer mellem de forskellige tilbud.

Faglig Afdeling

3F Nordsjælland Østs Faglige Afdeling dækker områderne: Allerød Kommune, Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og dele af Gribskov Kommune, dele af Furesø Kommune samt dele af Rudersdal Kommune. Vi dækker brancherne Industri, Transport, Offentlig, Byggeri (Herunder murerbranchen i hele Nordsjælland), Grønt Område samt Privat Service, Hotel & Restauration (Hotel- & Restauratinsbranchen i hele Nordsjælland).

Som en del af LO familien har vi overenskomster på samtlige områder og har ret til at indgå og forhandle disse overenskomster. Overenskomsterne er med til at sikre ordentlige arbejdsforhold på virksomheder, hvilket ikke er underlagt lovgivning. Således er det kun på virksomheder med overenskomst, hvor der findes bestemmelser om mindsteløn, pension, feriefridage osv.

Hvis vi sammenligner med andre fagforeninger får vi følgende billede:

Klik for større billede:


Merprisen for et medlemskab af 3F Nordsjælland Øst varierer således fra 162-283 kr. Dette er væsentligt mindre (ca. 100 kr.) end før fradragsretten blev reguleret fra 3.000 kr. - 6.000 kr. pr. 1. januar 2015. Hvordan kan der være denne prisforskel spørger mange sikkert sig selv og kan det ikke bedre betale sig at vælge en af de billigere løsninger.

Her er, hvad kontingentet dækker hos de forskellige:

Klik for større billede:


Heraf ses tydeligt, at hos 3F kan du få hjælp på samtlige områder, hvorimod der er markante begrænsninger i den hjælp, du kan modtage, i de resterende fagforeninger. Derfor er det også omsonst udelukkende at fokusere på prisen, hos de forskellige fagforeninger. Man kan ikke sammenligne pærer og bananer. Man kan dog hurtigt konstatere, at der ikke er samme tryghed i de forskellige tilbud.

Mange bliver bondefanget af de meget aggressive markedsføringskampagner, som de alternative fagforeninger bruger store summer på at gennemføre.

Sandheden er, at 3F og de resterende LO-forbund er de eneste, som sørger for landsdækkende overenskomster, som dækker hele brancheområder. Sandheden er også, at et medlemskab af en af de alternative fagforeninger kan føre til, at sager om løn og ansættelsesforhold ikke kan føres. Herudover kan man komme i en situation, hvor en fortsat udsivning af medlemmer fra LO-forbundene kan komme til at lægge en bombe under det danske arbejdsmarked. På et tidspunkt mister overenskomsterne deres legitimitet og kommer således til at fjerne alle de rettigheder for lønmodtagere, som man har tilkæmpet sig i løbet af de sidste 100 år.