afdeling.gif

 


Mission, Vision & Værdier


vision_par.jpg


3F Nordsjælland Øst er en fagforening med kontorer i Helsingør, Allerød og Græsted. Vi er ca. 5500 medlemmer fordelt på de seks branche­grupper:

Industrigruppen
Transportgruppen
Offentlig gruppe
Grøn gruppe
Byggegruppen
Privat Service,
Hotel og Restaurationsgruppen

Vores øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor medlemmerne vælger en daglig ledelse, en bestyrelse og de overordnede rammer for foreningens udvikling. Således er samtlige medlemmer en del af et veludviklet medlemsdemokrati.

Som en del af LO familien har vi ret til at kræve overenskomster på samtlige arbejdspladser under vores overenskomstområde. Dette sikrer vores medlemmer ret til at stemme om fornyelse og oprettelse af overenskomster på det danske arbejdsmarked.

Vision


Vi vil have tilfredse medlemmer i en stærk, synlig og engageret fagforening.

Vi vil med oplysning og uddannelse få klubber og tillidsvalgte til at se sig selv som en integreret del af fagforeningen.

Vi vil gennem motiverende ledelses­former og løbende opkvalificering sikre at medarbejderne har et højt vidensniveau samt fagligt engagement.

Mission


Vi sikrer medlemmerne de bedste løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår.

Vi skaber de bedste muligheder for vores ledige, syge, arbejdsskadede, efterlønnere og pensionister.

Vi yder en faglig og administrativ service af høj kvalitet tilpasset medlemmets ønsker og behov.